BETINGELSER

GENERELT

Telefonerne er åbne hverdage mellem 9:00-20:00 og vores mail bliver læst løbende.

Rengøringen udføres normalt i tidsrummet 8.00 til 23.59 – medmindre andet er aftalt.

Det er kundens ansvar at holde Rengøringsheltene opdateret med korrekte telefonnumre og e-mail.

 

AFLYSNINGER

 

Aflysninger skal sendes til medinasmagicclean@gmail.com eller kan gøres på vores telefonnummer.

Aflysninger skal være os i hænde senest en dag før 

Ved afbud efter en dag  opkræves 499kr. Gebyr


Meldes der ikke afbud før vi står på adressen, eller kan vi ikke komme ind som aftalt, betales der fuldt beløb af prisen på den planlagte rengøring.

 

FERIE, HELLIGDAGE OG SYGDOM

 

Det er heldigvis sjældent, at vi aflyser eller flytter et servicebesøg til en anden dag i forbindelse med sygdom eller uforudsete forhindringer.

Skulle sygdom eller uforudsete forhindringer opstå, kontakter vi dig hurtigst muligt, og du har tre valgmuligheder:

1. Aflyse besøget uden omkostninger for dig.

2. Få tilbudt en af vores faste medarbejder til at varetage den planlagte rengøring.

3. Flytte servicebesøget til en anden dag med vores faste medarbejder.

Falder dit aftalte servicebesøg på en helligdag, flytter vi ikke automatisk dit besøg. Du skal derfor give os besked på medinasmagicclean@gmail.com 2 hverdage inden din rengøring skulle være udført.

BETALING OG OPSIGELSE

 

Vi fakturerer månedsvis bagud, hvor datoerne for de kommende udførte rengøringer vil fremgå. Såfremt der måtte ske en aflysning vil beløbet blive justeret på din faktura.

Overholdes betalingsfristen ikke pålægges gebyrer i henhold til gældende lovgivning. Der kan pålægges gebyr fra 1. rykker mail. Der sendes en reminder, rykker 1 med gebyr og rykker 2 med gebyr, og derefter videregives sagen til inkasso.

Vi har ingen bindingsperiode, og rengøringen kan derfor opsiges til enhver tid. Gælder kun til private 

Opsigelsen skal sendes pr. e-mail til medinasmagicclean@gmail.com Vi modtager ikke opsigelser på anden vis, og en opsigelse er derfor først gældende når vi har modtaget denne som e-mail.

RETURNERING AF NØGLER VED OPSIGELSE

Nøglerne kan afleveres på flere måder ved en opsigelse.

  1. Vi afleverer nøglen ved sidste rengøring.
  2. Hvis du opsiger pr d.d.,
  3. Du kan naturligvis også selv komme og hente nøglen ved vores adresse, hvis det er meget akut.

 

​NØGLER OG ALARMER

Rengøringsheltene opbevarer forsvarligt jeres nøgler, som tildeles et 4 cifret nummer. Skulle nøglen mod forventning bortkomme, sørger vi øjeblikkeligt for at få omstillet alle låse for vores regning. Har kunden alarm, der skal frakobles, skal vi have kode udleveret.​​

VORES MEDARBEJDERE

  • Har ren straffeattest
  • Er forsikrede
  • Bærer synligt identitetskort med billede.
  • Anvender arbejdstøj med logo
  • Taler Dansk eller Engelsk​

 

Vores mål er, at du får tildelt en fast og pålidelig rengøringsassistent, og det holder vi i 98% af alle servicebesøg. Ved sygdom, ferie eller uforudsete forhindringer kontakter vi dig hurtigst muligt med henblik på at aflyse, flytte servicebesøget eller få tildelt en af vores faste medarbejder (nærmere beskrevet i forrige afsnit).​

KVALITET OG OPFØLGNING

Har du kommentarer til den udførte rengøring, hører vi gerne fra dig. Du skal skrive til os senest 24 timer efter udførelsen på mail til medinasmagicclean@gmail.com medsend billeder så vi kan se hvad det drejer sig om og hvor det er. Det giver os mulighed for at rette op på misforståelser og sikre, at kvaliteten altid er i top. Vores inspektør kigger gerne forbi, hvis der opstår et behov for det. Uden at det koster jer noget 

Du er også meget velkommen til at rose medarbejderne, både direkte og på mail til kontoret.

OPRYDNING OG REDSKABER

Det er ikke altid, at man kan nå at rydde fuldstændigt op før den planlagte rengøring, men jo bedre der er ryddet op, jo bedre bliver rengøringen. Vi gør rent på alle aftalte og tilgængelige steder.

Vi har alle redskaber med: støvsuger, koste, mopper, klude og lignende, samt alle standard rengøringsmidler. Har du specielle ønsker til rengøringsmidler, anvender vi gerne dine egne midler. Bare aftal med vores medarbejder , hvor de kan finde dem og evt. dosering.

SKADER OG FORSIKRING

Det sker heldigvis sjældent, men skulle noget uheldigvis gå i stykker under rengøringen, er personalet instrueret i at give dig besked via sms eller på anden måde.

Opdager du en skade, som dine assistenter ikke selv har opdaget eller gjort dig opmærksom på, skal det meddeles skriftligt til kontoret indenfor 24 timer efter den udførte rengøring og helst med billeder af det beskadigede.

Hvis du har meget dyre genstande eller genstande der ikke kan erstattes af sentimentale årsager, samt områder som ikke tåler almindelige rengøringsmidler, så skal du gøre os opmærksom på dette så vi enten kan gå uden om, eller være ekstra påpasselige.

Kan skaden anerkendes med os som skadeforvolder, vil sagen blive overdraget til vores forsikringsselskab. Alt efter skadens omfang vil beløbet blive udbetalt enten direkte af forsikringsselskabet eller af os. Verserende sager vedrørende skader medfører ikke, at kunden er berettiget til at tilbageholde eventuelle betalinger i forbindelse med udførte rengøringsopgaver.

 

SPECIELLE AFTALER

 

Det er ikke muligt at lave en speciel aftale med personalet om ekstrarengøring, eller rengøring af andre ting end dem der står i tilbuddet. Alle aftaler skal laves med kundeservice og via vores mail medinasmagicclean@gmail.com